• 599 994 zł zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 227 inwestorów
 • 599 994 zł kwota zbiórki
 • 10,00 % procent oferowany
 • 54,00 zł cena akcji serii B
 • 11 111 liczba akcji serii B
 • 25.04.2019 data zakończenia
 • 59 994 zł próg powodzenia emisji

O spółce

Działalność Pelixar S.A. obejmuje sektor systemów bezzałogowych, w szczególności lotnictwo bezzałogowe. Spółka zajmuje się produkcją systemów dronowych, autorskich komponentów oraz dedykowanych rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem szczegółowych wymagań użytkownika. Odbiorcą w kraju i za granicą jest przemysł, firmy i instytucje publiczne.

Kluczowe obszary dostarczanych rozwiązań to:
 • poszukiwanie i ratownictwo osób zaginionych i tonących
 • pomiary obszarowe i detekcja zagrożeń
 • ochrona mienia i monitoring obiektów strategicznych
 • dozór techniczny infrastruktury krytycznej
 • inspekcje przemysłowe
 • wsparcie w.w. przez systemy oparte na sztucznej inteligencji

Siedzibą spółki jest Pomorski Park Naukowo-Technologicznym w którym jest świetna atmosfera do pracy, realna współpraca między firmami, dogodne zaplecze techniczne i optymalne warunki dla rozwoju.

Siłą firmy jest stały rozwój, projekty badawcze i inwestycje w innowacje. Spółka oraz członkowie zespołu posiadają na koncie kooperacje lub uczestnictwo w wielu uznanych projektach badawczo-rozwojowych. Efektem tej aktywności jest nieprzerwane podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia w dziedzinie systemów bezzałogowych.

Pelixar S.A. tworzy zespół o komplementarnie dobranych kompetencjach, którzy swoje doświadczenie w branży bezzałogowego lotnictwa zdobywali budując lub rozwijając takie znane firmy jak: Grupa aiRPAS, PWC-PricewaterhouseCoopers, Cervi Robotics, Servo Code, droGEOon.
Unikalne zestawienie kompetencji i doświadczenia zespołu, wraz z posiadaniem szerokiej wiedzy w zakresie aktualnego stanu techniki, daje firmie nieograniczone perspektywy dla zbudowania silnej pozycji rynkowej w dynamicznie rozwijającej się branży lotnictwa bezzałogowego.

Przykładowe kompetencje branżowe założycieli to:
 • prowadzenie wdrożeń systemów bezzałogowych w wielu krajach na świecie
 • uczestnictwo w licznych projektach badawczo rozwojowych
 • prace przy tworzeniu przepisów lotniczych jako eksperci Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • tworzenie procedur poszukiwawczo ratowniczych
 • czynny udział w konferencjach branżowych
 • praktyka w lotach testowych i doświadczalnych dla wielu producentów dronów

Zespół

Pelixar S.A. to unikalny zbiór kompetencji reprezentowany przez branżowych liderów skupionych wokół rozwoju bezzałogowego lotnictwa, są to:

 • Szerokie doświadczenie rynkowe i biznesowe
 • Rozumienie potrzeb i zależności w branży
 • Tworzenie unikalnych w skali świata rozwiązań i wdrożeń
 • Aktualna branżowa wiedza biznesowa pozyskiwania z uczestnictwa i wystąpień na targach, seminariach i konferencjach
 • Wgląd w przyszłość dzięki współtworzeniu jako eksperci prawa w zakresie lotnictwa bezzałogowego
 • Znajomość i rozumienie aktualnego stanu techniki
 • Prowadzenie wdrożeń systemów bezzałogowych w wielu krajach na świecie
 • Uczestnictwo w licznych projektach badawczo rozwojowych
 • Praktyka w lotach testowych i doświadczalnych na wielu typach dronów
Marcin Swystun
Co-founder, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Doświadczenie w zarządzaniu: Wieloletnie kierowanie firmą, kierowanie dużym zespołem ludzi, zarządzanie dużymi produkcjami telewizyjnymi polskimi i zagranicznymi.

Doświadczenie pośrednie: Praca w Red Bull, MTV, Endemol Shine, Commercial Union, TV Rotterdam.

Doświadczenie techniczne: Konstruktor sprzętu filmowego, ekspert Sony Professional, konsultant techniczny Slidekamera, pro tester EasyStab.

Doświadczenie sektor bezzałogowy: Budowa pierwszych dronów helicam HD w Polsce, konsultant techniczny projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) aiRPAS Rescue (projekt 1,2 mln zł dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), doradca techniczny projektu R&D 3-SAT IKAR, koordynator projektu R&D Pelixar LMA.

Uprawnienia lotnicze UAVO: VLOS/BVLOS w kategorii MR, typie TOM >25kg.

Inne: Wystąpienia na konferencjach Sony Professional, Smart Cities (Niemcy), CEDD, Szczyt Klimatyczny COP24. Ekspert w video marketingu internetowym. Producent telewizyjny. Vicemistrz Polski w jeździe freestyle na rampie. Ostatnie to DOP (Director of Photography) w BIG BROTHER - ENDEMOL SHINE - TVN.
Sebastian Nowicki
Co-founder , Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny
Doświadczenie w zarządzaniu: Kierownicze stanowiska i zarządzanie spółkami jako współzałożyciel, kierowanie zespołami fachowców, rekrutacja i szkolenia kadry kluczowej.

Doświadczenie pośrednie: Tomas Sport, OP1, Slidecamera, RPAS Custom Machines, Airborn, Grupa aiRPAS

Doświadczenie techniczne: Pro tester sprzętu sportowego marek Atomic, Salomon, Rollerblade. Konsultant techniczny sprzętu Rollerblade i Salomon. Projektant i konsultant produkcyjny sprzętu filmowego w Slidekamera. Ekspert produktów profesjonalnych Panasonic Polska. Konsultant i pro tester gimbali do stabilizacji żyroskopowej kamer EasyStab.

Doświadczenie sektor bezzałogowy: Budowa pierwszych w Polsce dronów filmowych dla OP1 Helicam Team. Pro tester dronów RCConcept, DJI, aiRPAS. Konstruktor dronów w aiRPAS Machines. Pracownik projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) aiRPAS Rescue (projekt drona ratunkowego dla WOPR 1,2 mln zł dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Doradca techniczny projektów R&D takich jak inspekcyjny system dronowy DNV-GL, system radarowej detekcji dronów APS Radar, dron do pomiarów stratosferycznych 3-SAT IKAR, antysmogowy system dronowy Pelixar LMA, oparty na sztucznej inteligencji – dron autonomicznej nawigacji Drogeon AI Geo. Ekspert przy tworzeniu prawa lotniczego.

Uprawnienia lotnicze UAVO: VLOS/ BVLOS, INS – instruktor, TOR – pilot doświadczalny, EGZ – egzaminator państwowy, w kategorii MR i A, typie TOM >25kg

Inne: Wystąpienia na konferencjach i targach. Prowadzenie szkolenia unifikacyjnego dla egzaminatorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prowadzenie szkoleń lotniczych do uprawnień zawodowych. Specjalista od video ujęć technicznych w: reklamie, filmach fabularnych i produkcjach dla stacji telewizyjnych z całego świata.
Mariusz Pułas
Co-founder, Członek Zarządu i Dyrektor Działu Technologii
Doświadczenie w zarządzaniu: Stanowisko inspektora w Citibank, zarządzanie spółkami jako współzałożyciel. Kierowanie zespołem specjalistów technicznych, rekrutacja na stanowiska specjalistyczne.

Doświadczenie pośrednie: Citibank, MSWiA, Universal Robots, Airborn, Grupa aiRPAS.

Doświadczenie techniczne: Konstruktor maszyn CNC. Konstruktor gimbali do stabilizacji żyroskopowej kamer. Tunner komputerów lotów sterujących dronami, projektant czujników pomiarowych. Modyfikacje i programowanie komponentów elektronicznych.

Doświadczenie sektor bezzałogowy: Budowa dronów filmowych i szkoleniowych. Pro tester produktów DJI. Serwis dronów szkoleniowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Wsparcie i realizacja techniczna projektów ITWL. Konstruktor i projektant dronów w aiRPAS i w innych podmiotach. Pracownik projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) aiRPAS Rescue (projekt drona ratunkowego dla WOPR 1,2 mln zł dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Doradca techniczny projektów R&D takich jak inspekcyjny system dronowy DNV-GL, lotniczy system radarowej detekcji dronów APS Radar, pływający dron do tworzenia map numerycznych Hydrodron, dron pomiarów stratosferycznych 3-SAT IKAR, antysmogowy system dronowy Pelixar LMA, oparty na sztucznej inteligencji – dron autonomicznej nawigacji Drogeon AI Geo. Ekspert przy tworzeniu prawa lotniczego.

Uprawnienia lotnicze UAVO: VLOS/ BVLOS, INS – instruktor, EGZ – egzaminator państwowy, w kategorii MR i A, typie TOM >25kg

Inne: Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych. Szkolenie egzaminatorów z procedur egzaminowania i dokumentacji dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prowadzenie szkoleń lotniczych do uprawnień zawodowych. Obloty doświadczalne wszelkimi rodzajami dronów.
dr inż. Paweł Burdziakowski
Co-founder oraz Dyrektor ds. badań i rozwoju
Doświadczenie w zarządzaniu: Zarządzanie i kierowanie zasobami ludzkimi oraz sprzętowymi w projektach B+R, 20 lat doświadczenia w Wojsku Polskim w tym misje zagraniczne.

Doświadczenie pośrednie: Stopień naukowy doktora nauk technicznych (praca doktorska nt. metody wyznaczania trajektorii autonomicznej platformy bezzałogowej). Badania naukowe w dziedzinie nawigacji platform autonomicznych, fotogrametrii i teledetekcji. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Doświadczenie techniczne: Doświadczenie w budowie i eksploatacji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Ekspert w zakresie systemów łączności i zarządzania (15 lat doświadczenia). Zarządzanie systemami informatycznymi. Inżynier nawigator.

Doświadczenie sektor bezzałogowy: Eksploatacja bojowych bezzałogowych pojazdów podwodnych (ROV) – doświadczenia bojowe. Konstruktor dronów w podmiotach Drogeon i Marine Technology. Kierownik fazy walidacji i testowania projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) Hydrodron, pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych (2 613 780,00 zł dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Konsultant techniczny w projektach B+R: dron do pomiarów stratosferycznych 3-SAT IKAR, lotniczy system monitoringu zanieczyszczenia atmosfery Pelixar LMA. Projekt naukowy własny o nazwie Drogeon Ai GEO dotyczący nawigacji i kierowania lotem drona przez sztuczną inteligencję w środowisku pozbawionym nawigacji satelitarnej

Uprawnienia lotnicze UAVO: VLOS/ BVLOS w kategorii MR i A, typie TOM >25kg, licencjonowany zawodnik w kategorii F3F (szybowce zboczowe).

Inne: Wykładowca akademicki i naukowiec. Ponad 14 recenzowanych publikacji naukowych w zakresie fotogrametrii z BSP i nawigacji dronów. Autor rozdziałów w międzynarodowych monografiach nt. dronów, od 2018 roku najwyższy i prestiżowy status członka (senior member) w organizacji IEEE (największa organizacja zawodowa o charakterze globalnym ustanawiająca m.in. standardy IEEE takie jak WiFi czy Bluetooth) w sekcjach: IEEE Computer Society, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, IEEE Robotics and Automation Society. Udział i wystąpienia naukowe na konferencjach międzynarodowych: SGEM 2016/2017/2018 (The International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM), BGC 2017/2018 (Baltic Geodetic Congres), COO 2018 (Coastal Offshore and Ocean Engineering Conference), oraz konferencji nt. technologii kosmicznych IRMAST 2015 (International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology).
Adam Wiśniewski
Co-founder odpowiedzialny za Wsparcie i kontakty międzynarodowe
Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska (PricewaterhouseCoopers) i główny międzynarodowy ekspert w dziedzinie systemów bezzałogowych.

Wieloletnie doświadczenie w sektorze lotnictwa bezzałogowego, na koncie posiada międzynarodowe wdrożenia i projekty R&D z lotniczych systemów bezzałogowych.

Autor analiz rynkowych dotyczących aktualnego stanu, prognozy i perspektyw dla rozwoju sektora dronowego.

Prowadzi kompleksowe doradztwo przy projektach usprawniających działalność biznesową w erze transformacji cyfrowej i w temacie patentów technicznych. Konsultant w programie PwC Startup Collider, który jest akceleratorem dla startup-ów oferującym wsparcie w rozwoju i skalowaniu biznesów B2B na rynku zagranicznym.

Uprawnienia lotnicze UAVO: VLOS/ BVLOS w kategorii MR i A, typie TOM >25kg
Vadym Melnyk
Co-founder odpowiedzialny za Wsparcie techniczne i software
CEO & Founder w: Cervi Robotics zajmującym się prototypowaniem i produkcją robotów, dronów i systemów bezzałogowych.
Servo Code największy w Europe Wschodniej software house, tworzący aplikację dla robotów i systemów bezzałogowych.

Wieloletnie doświadczenie w budowie specjalistycznych dronów.

Zarządzający lub uczestniczący w projektach R&D takich jak: Dronhub – system autonomicznych kompaktowych hangarów dla dronów tworzony z Europejską Agencją Kosmiczną, umożliwiających precyzyjny start i lądowanie do hangaru, wraz z ładowaniem lub wymianą akumulatorów dla dowolnych dronów przemysłowych.
Airvein – system do automatycznego transportu próbek medycznych dronami.
Xerall – tankkopter, pierwszy na świecie jeżdżąco-latająco-pływający dron w formie zabawki z perspektywą rozwoju w kierunku pojazdu/statku załogowego.

Wspólnie z Microsoft stworzył projekt Unicorn Division, inicjatywę która łączy influencerów ze środowiska startupowego z głównych miast Polski i wspiera najbardziej innowacyjne startupy w kraju.

Laureat prestiżowych konkursów informatycznych i nagród państwowych, w tym wygrany konkurs w ramach FLEX (Future Leaders Exchange, program wymiany oferowany przez Departament Stanu USA dla słuchaczy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Finalista międzynarodowego konkursu robotycznego FLEX.

Produkty

Motorem rozwoju firmy są prowadzone projekty badawczo-rozwojowe własne i w kooperacji z innymi podmiotami. Pozwalają one na tworzenie stałej przewagi nad rozwiązaniami konkurencyjnymi. W krótkim czasie dzięki prowadzonym projektom badawczo-rozwojowym zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy dla naszych klientów trzy w pełni funkcjonalne systemy dronowe.
1. Dron Pelixar LMA
  -  Lotniczy Monitoring Atmosfery
Rozwój systemu LMA prowadzony jest w kooperacji z podmiotami takimi jak: powołany przez Ministerstwo Infrastruktury i Unię Europejska podmiot Centralno-Europejski Demonstrator Dronowy oraz zadaniowy DronLab “Środowisko”, Politechnikę Gdańską i firmę specjalistyczną Andy.

Klientami są rafinerie, zakłady chemiczne i rozlewnie gazów, służby państwowe.

Dron jest czterozadaniowy, zależnie od zamontowanego sensora pomiarowego jest stosowany do:
 • lokalizowania osób palących materiały niedozwolone
 • wykonywania automatycznych misji wielopunktowego pomiaru zanieczyszczenia atmosfery, umożliwiające tworzenie map obrazujących rozmieszczenie chmury smogowej (system który Pelixar S.A. wprowadziła jako pierwsza firma na świecie)
 • umożliwia cykliczny monitoring składu atmosfery w kierunku zawartości substancji niebezpiecznych lub łatwopalnych (pierwsze takie rozwiązanie na świecie)
 • służy do inspekcji technicznej polegającej na poszukiwaniu wycieków gazów

Wyniki pomiarowe uzyskane z drona przesyłane są do stacji kontroli naziemnej w trybie live.
Wyniki pomiaru można obrazować w postaci chmury lokalnego rozkładu zanieczyszczenia i tworzyć predykcję tego zjawiska.

Biorąc pod uwagę, że problem SMOG-u w Polsce dopiero zaczyna nabierać rozpędu (są już pierwsze wygrane sprawy sądowe o brak czystego powietrza) to nasze rozwiązanie jest niezbędnym narzędziem dla każdego JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) chcącego zrozumieć problem lokalnego powstawania smogu, jego przemieszczanie i kondensację w finalnej lokalizacji, co w konsekwencji pozwala na kierowanie projektami naprawczymi w postaci wymiany kotłów grzewczych lub dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych w konkretne miejsca.

Pracujemy nad rozwojem systemu o zautomatyzowanie procesu: startu, pomiarów, lądowania, ładowania akumulatorów, obrazowania live map rozkładu substancji lub zanieczyszczenia w tworzonej aktualnie aplikacji. Nadzór nad wymienionymi funkcjonalnościami ma odbywać się bezpośrednio z pomieszczenia ochrony lub komórki dozoru technicznego.
2. Dron Pelixar LSI
  -  Lotniczy System Inspekcyjny
Rozwój systemu LSI prowadzony jest w kooperacji z podmiotami takimi jak: Marine Technology i Drogeon. Opiera się na naszych wcześniejszych pracach nad systemem wyprodukowanym w projekcie b+R dla międzynarodowego towarzystwa certyfikacyjnego DVN-GL.

Klientami są podmioty wykonujące pomiary, diagnostykę, inspekcje i dozór techniczny.

Dron jest czterozadzaniowy, zależnie od wyposażenia pomiarowego jest stosowany do:
 • wykonywania inspekcji przemysłowych i infrastruktury krytycznej
 • wykonywania dozoru technicznego obiektów i urządzeń przemysłowych
 • mapowania w formie skanu 3D obiektów i urządzeń technicznych
 • tworzenia precyzyjnych numerycznych pomiarów terenu
 • pomiaru grubości blach na statkach typu masowce, tankowce, kontenerowce

System pozwala na szybsze wykonywanie prac, oszczędności dla wykonawcy inspekcji, sprawną kontrolę miejsc trudno dostępnych, znaczne oszczędności dla zleceniodawcy w przestojach infrastruktury i urządzeń.
3. Dron Pelixar SAR
  -  Search And Rescue
Rozwój systemu SAR prowadzony jest w kooperacji z podmiotami takimi jak: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Sopockie WOPR i Medyk Rescue Team i firmami takimi jak Servo Code (software), LiveU (transmisja obrazu w wysokiej rozdzielczości bez ograniczeń odległości).

Klientami są jednostki ratownictwa wodnego i branża OffShore.

Dron jest pięciozadaniowy, zależnie od wyposażenia ratowniczego jest stosowany do:
 • poszukiwania na wodzie i lądzie osób zaginionych
 • udzielenia pomocy na wodzie w postaci bezpośredniego podania bojki lub pasa ratowniczego
 • podjęcie osoby tonącej poprzez holowanie jej do najbliższego bezpiecznego miejsca
 • wsparcie w ratownictwie lodowym w postaci natychmiastowego i bezpośredniego podania środków ratunkowych
 • szybkie dostarczanie urządzenia AED (mobilnego defiblyratora) w miejsce zdarzenia, np. rozległa plaża

System pozwala na szybszą lokalizację osoby zagrożonej, skrócenie czasu dotarcia, dostęp do miejsc trudno dostępnych, poprawienie bezpieczeństwa ratowników i udzielenie bezpośredniej pomocy.

Jesteśmy w trakcie rozbudowy systemu o automatykę lotu w postaci misji wg. siatki poszukiwawczej. Zadaniem drona będzie automatyczne kontrolowanie obrazu z kamery termowizyjnej i zatrzymanie się w miejscu potencjalnego zagrożenia. Zaalarmowany operator podejmie decyzje o dalszych działaniach. Nasz wniosek dotacyjny do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został właśnie złożony przez czołowego polskiego doradcę inwestycyjnego firmę Grantera sp. z o.o.
4. Projekt B+R HAMAV “3-SAT IKAR”
  -  High Altitude Micro Air Vehicle
  -  jesteśmy partnerem technicznym i organizacyjnym
Jest to projekt Badawczo-Rozwojowy dotyczący hybrydowego systemu składającego się z balonu stratosferycznego i samolotu bezzałogowego. Umożliwia on wysyłanie próbek pomiarowych i bakterii w stratosferę za pomocą balonu meteorologicznego oraz ich natychmiastowy powrót w wyznaczone miejsce za pomocą zdalnie kontrolowanego drona-płatowca.

To rozwiązanie które z kilku względów może zrewolucjonizować pomiary stratosferyczne. Prace nad systemem trwają, pierwszy lot na 11,5km zakończył się sukcesem, kolejny lot na 30km zaplanowany jest na maj. Projekt zakwalifikował się do finałów dwóch międzynarodowych konkursów naukowych.

Jest to przełomowe rozwiązanie dla jakości i sprawności pomiarów stratosferycznych. Aktualnie na całym świecie dokonuje się zrzutu materiału badawczego i jego dalsze poszukiwania za pomocą namierzania GPS. Niestety materiał badawczy często ląduje w terenie trudno dostępnym, w wodzie lub na drzewie w tym często w głębokim lesie. Wielokrotnie materiał badawczy oczekuje w upale na odnalezienie co powoduje spadek jego wartości naukowej. Zdarza się także że zasobnik zostaje odnaleziony ale nie udaje się go podjąć.

Problem i jego rozwiązanie

Unikalny Pakiet Sprzedażowy

W dzisiejszej gospodarce większość mechanizmów i rozwiązań było i jest wprowadzanych metodami ewolucyjnymi. Największe zmiany rewolucyjne spowodowane były efektem wprowadzenia i rozwoju motoryzacji, internetu, sieci gsm, czy łączności satelitarnej. Dzisiaj dzieje się nowa rewolucja, której nie można już zatrzymać, jest nią robotyzacja niektórych dziedzin gospodarki. Drony jako dział robotyki pojawiły się w służbie ludzkości niedawno. Ten fakt odnotowaliśmy wszyscy. Teraz zaczęła się ewolucja lub raczkująca rewolucja w tym zagadnieniu. Pelixar S.A. jest jedną z nielicznych firm na świecie, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania do obecnych dziedzin gospodarki, wykorzystując do tego bezzałogowe systemy lotnicze.

Systemy bezzałogowe rozwiązują w całości lub częściowo następujące problemy:
 • bezpieczeństwo ludzi w trudnym terenie
 • efektywność i szybkość wykonywania trudnych prac
 • oszczędności w wielkości ekip serwisowych i inspektorów
 • precyzję pomiarową, zwłaszcza w terenie trudno dostępnym

Przede wszystkim systemy dronowe dedykowane do konkretnych zdań wprowadzają zupełnie nowe możliwości działania. Dbanie o jakość powietrza przez dronowe systemy monitoringu i kontroli, ratownictwo wodne i lodowe, kontrole inspekcyjne w różnych branżach, to tylko niektóre z rozwiązań których wcześniej po prostu nie było.
Pelixar S.A. to przede wszystkim ludzie tworzący najnowocześniejsze na świecie rozwiązania, będące odpowiedziami na aktualne zapotrzebowanie rynku.

Oferta firmy opiera się na kompleksowym podejściu do klienta i procesu sprzedaży składającej się z:
 • produkcji i sprzedaży lotniczych systemów bezzałogowych, opartych na zaawansowanych komponentach
 • produkcji komponentów do systemów bezzałogowych
 • integracji międzysystemowej
 • serwisu i modernizacji systemów bezzałogowych
 • tworzenia procedur operacyjnych
 • dedykowanych szkoleń specjalistycznych i zawodowych

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe własne i na zlecenie oraz uczestniczy jako partner w międzynarodowych programach naukowych. Bogate doświadczenie branżowe pozwala wspierać także technologiczne projekty badawczo-wdrożeniowe kół naukowych, uczelni i podmiotów prywatnych.

Produkty firmy Pelixar S.A powstają z uwzględnieniem aktualnych potrzeb konkretnej branży i wymagań indywidualnego klienta. Każde sprzedawane rozwiązanie jest szczegółowo badane i testowane aby mogło spełniać wygórowane wymogi techniczne oraz posiadać unikalną niezawodność i funkcjonalność. Do produkcji stosujemy zweryfikowane podczas szeregu badań i testów, wysokiej jakości komponenty elektryczne i elektroniczne. Elementy konstrukcyjne poddawane są wymagającym wielogodzinnym testom w powietrzu. Kultura techniczna produkcji sprawia, że oferowane przez nas produkty są maksymalnie bezpieczne, trwałe i ekonomiczne w eksploatacji.

Realizujemy zamówienia dla przemysłu, firm i instytucji. Kluczowe obszary to: poszukiwanie i ratownictwo, pomiary i detekcja, ochrona i monitoring, dozór techniczny i inspekcje infrastruktury krytycznej.

Nasz UPS - Unikalna Propozycja Sprzedażowa została szczegółowo opisana w części Analiza konkurencji.

Jako nieliczni kompleksowo podchodzimy do sprzedaży swoich produktów, nasi klienci mają do dyspozycji całe spektrum korzyści i opcji wyboru:
 • zakup Lotniczego Systemu Bezzałogowego
 • usługę wdrożenia systemu
 • integrację międzysystemową z istniejącą infrastrukturą techniczną
 • szybki i sprawny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
 • pełne, stacjonarne lub zdalne, szkolenie z obsługi drona lub systemu
 • opracowanie procedury operacyjnej z użytkowania i eksploatacji drona
 • szkolenia lotnicze specjalistyczne i do uprawnień zawodowych

Kilka z posiadanych w ofercie produktów to pierwsze takie rozwiązania na świecie. Praktycznie każdy oferowany przez nas produkt posiada przewagę konkurencyjną w funkcjonalnościach lub obszarach zastosowań. Nasze rozwiązania mają konstrukcję modułową która umożliwia łatwy serwis, utrzymanie gotowości technicznej i stałą modyfikacje zakupionego sprzętu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Analiza konkurencji

Rynek obecnie jest spolaryzowany w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich producenci rozwiązań masowych, głównie o niskim i średnim poziomie specjalizacji, sa to firmy takie jak DJI i Yuneec. Druga z nich to producenci rozwiązań na zamówienie czyli produkcja jednostkowa, dokładnie tak jak my obecnie. Zgodnie z regułami rynku musi powstać także środek tj. średnioseryjna produkcja specjalistycznych i wysoce specjalistycznych produktów oraz rozwiązań. W tą część rynku celujemy od początku naszej działalności. Jest już kilku pretendentów do miana “liderów środka” ale temat jest nadal otwarty, naszym celem jest zajęcie silnej pozycji w tym segmencie rynku.

Nasza przewaga nad konkurencją wynika bezpośrednio z unikalnych funkcjonalności produktów.
Jednak to nie wszystko co proponujemy naszym klientom, w ramach UPS (Unikalnej Propozycji Sprzedażowej) oferujemy klientom następujące rozwiązania systemowe:
RTW (Ready to Work) - to poziom gotowości produktu do użycia w działaniach klienta od razu po jego zakupie. Produkt lub system nie wymaga przeprowadzenia szeregu zabiegów dostosowania i aktualizacji przed pierwszym użyciem. Każdy oferowany przez nas dron zostaje poddany kilkukrotnemu testowi sprawnościowemu w locie, podczas którego badamy samo zachowanie drona jak i poprawność działania systemów pokładowych i wyposażenia funkcjonalnego.
Konkurencyjne popularne rozwiązania RTF (Ready to Fly) wymagają aktualizacji i często w jakimś stopniu samodzielnego montażu, nie są testowane w locie a o ich wadach klient dowiaduje się dopiero podczas pierwszych lotów, często z nieszczęśliwym skutkiem.
ETM (Easy to Modify) - umożliwia klientom stałą modyfikację zakupionych produktów. W tym celu załadunek funkcjonalny (kamery, skanery, czujniki) oferujemy wraz ze stosownym uniwersalnym mocowaniem. Możliwa jest także wymiana silników, regulatorów obrotów, komputerów lotu i systemów transmisji na najnowsze dostępne na rynku.
Konkurencyjne rozwiązania są zbudowane najczęściej z dedykowanych unikalnych komponentów i elektroniki ściśniętej na zintegrowanych płytach głównych, cechuje je duża zamkniętość systemu i rozwiązań.
ETS (Easy to Service) - nasze produkty są łatwe w serwisie podobnie jak maszyny i urządzenia przemysłowe. Klient ma dwie drogi serwisu, odesłanie sprzetu do naszego serwisu lub samodzielną naprawę na bazie zakupionych u nas, lub rekomendowanych przez nas komponentach. Jest to możliwe ponieważ do budowy produktów wykorzystujemy aktualnie najlepsze dostępne na rynku komponenty takie jak: komputery lotu, silniki, regulatory, śmigła. Są to dostępne na całym świecie komponenty, dokładnie tak jak w przypadku motoryzacji.
Dla klientów posiadających podstawowe umiejętności manualne, a więc zdolnych do samodzielnych napraw, planujemy stworzenie tutoriali prezentujących sposoby wymiany podstawowych komponentów w oferowanych przez nas dronach. Analogicznie dla dystrybutora w dowolnym kraju sprawa napraw, serwisu lub reklamacji nie będzie stanowiła problemu.
Konkurencyjne rozwiązania cechuje duża kompaktowość rozwiązań która w przypadku większości przypadków uniemożliwia serwis przez lokalnego dilera a tym bardziej przez samego klienta. Polityka sprzedaży uniemożliwia modyfikacje nabytych urządzeń, wymianę komponentów na inne rynkowe wersje i często trudny dostęp do części zapasowych i eksploatacyjnych.
HDC (Heavy Durable Components) - nasze konstrukcje i mocowania są bardzo wytrzymałe, nie trzeba się z nimi obchodzić delikatnie. Wytrzymują duże obciążenia i mają długą żywotność. Są odporne na ciężkie warunki pracy i na w miarę brutalne obchodzenie się ze sprzętem.
Konkurencyjne konstrukcje są zwykle ażurowe i jednobryłowe, natomiast elektronika w większości przypadków jest zespolona w jedną płytę główną. To nie wpływa korzystnie na wytrzymałość mechaniczną sprzętu a także na odporność na zmęczenie elementów konstrukcyjnych, z tym konkurencja już wielokrotnie miała problemy (np. łamiące się mocowania silników w DJI Inspire.2).
Wyżej wymienione podejście ma kolosalne znaczenie dla klientów, tam gdzie ważna jest ciągła gotowość sprzętu do pracy a przestoje produkcyjne lub usługowe są bardzo kosztowne. Jest to podejście niemożliwe do wdrożenia dla producentów wielkoseryjnych. Obserwujemy że świadomość rynku i klienta stopniowo rośnie, klienci stają się coraz bardziej wymagający wobec sprzętu, coraz częściej sięgają po rozwiązania specjalistyczne i dedykowane, jest to bardzo dobra sytuacja dla nas.
Dodatkową przewagą mniejszych firm jest duża szybkość reakcji na stale pojawiające się nowości rynkowe w komponentach i natychmiastowe implementowanie takich rozwiązań bezpośrednio do swoich produktów. Przykładowo jeśli na rynku pojawi się nowy superkomputer lotu, kamera termowizyjna, przestrzenny laserowy skaner 3D czy super wydajne akumulatory, to jesteśmy w stanie zaoferować je w swoich produktach lub w modernizacji w przeciągu 1-3 miesięcy, podczas gdy inercja u producentów wieloseryjnych to zwykle 6-18 miesięcy. Wynika to pośrednio z faktu że produkty “dużych graczy” są systemami zamkniętymi i więcej czasu zajmuje im implementacja nowości technologicznych. Właśnie dlatego mając doświadczony zespół R&D jesteśmy w stanie w sposób ciągły utrzymywać przewage konkurencyjną w implementacji najnowszych technologii i funkcjonalności.

Porównując się do przemysłu, jesteśmy jak koparki i spychacze Caterpillar, te sprzęty są wytrzymałe na zniszczenie a serwis eksploatacyjny wykonywany jest w miejscu pracy maszyny, nie wysyła się ich do producenta na serwis, tym bardziej z byle powodu. Daje to duże oszczędności w przestojach, kosztach serwisu i napraw. To właśnie najbardziej doceniają nasi klienci.

Ponadto naszą przewagę konkurencyjną stanowią:
 • zdalne i stacjonarne szkolenia
 • zdalny i stacjonarny serwis
 • wytrzymały na eksploatację sprzęt
 • modułową konstrukcję urządzeń
 • łatwą modernizację i update sprzętu
 • niskie ograniczenia producenta co do warunków użytkowania
 • możliwość dopasowania sprzętu i ustawień pod wymagania klienta
 • możliwość natychmiastowego wykorzystania dowolnych nowych komponentów
 • niska inercja w postaci natychmiastowej reakcji na ruchy konkurencji

Analiza rynku

Nasza interpretacja

Polska zajmuje silną pozycję w tej nowo powstającej gałęzi przemysłu. Mamy 3 miejsce na świecie pod względem ilości wydanych uprawnień zawodowych do pilotowania dronami. Nasze przepisy są jednymi z najbardziej zaawansowanych i otwartych na potrzeby rynku i operatorów.

To właśnie w Polsce od tego roku jako pierwszym kraju na świecie można już wykonywać bezzałogowe operacje lotnicze zarówno w zasięgu wzroku operatora jak i dalekie loty zwane operacjami poza zasięgiem wzroku. W kraju powstaje system do zintegrowanej kontroli dla zautomatyzowanego ruchu dronowego w miastach o nazwie DTM - U-Space (Drone Traffic Management) oparty na znanej już wszystkim aplikacji dla pilotów dronów o nazwie Drone Radar. Zajmujemy szacunkowo 6-7 miejsce w produkcji zaawansowanych technologii do dronów, specjalistycznych rozwiązań dronowych i komponentów do systemów bezzałogowych.
Także właśnie w Polsce został niedawno powołany Europejski demonstrator technologii bezzałogowych o nazwie CEDD - Centralno-Europejski Demonstrator Dronów, gdzie mają powstawać rekomendacje dla dalszych regulacji prawnych, programy pilotażowe, testy najnowocześniejszych rozwiązań.

Dodatkowo Polska jako jeden z pierwszych krajów powołała pełnomocnika rządu ds. BSL - Bezzałogowych Systemów Lotniczych. Wielkim wsparciem dla rynku jest też zaangażowanie takich instytucji takich jak ULC - Urząd Lotnictwa Cywilnego i PAŻP - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej gdzie zostały powołane departamenty ds. BSL.
Zatem Polska zajmuje w świecie bardzo silną pozycję w tej branży, to wszystko dzięki temu że we właściwym momencie stworzyła sobie niemal optymalne środowisko do rozwoju tego nowego sektora gospodarki.
My natomiast jesteśmy w samym sercu tych wydarzeń dzięki:
 • współpracy z CEDD
 • współpracy z ULC i PAŻP i Drone Radar
 • pracy jako eksperci przy tworzeniu nowych regulacji
 • zawiązanym korporacjom branżowym z takimi podmiotami jak np: APS - Advanced Protection Systems, Cervi Robotics, Servo Code, 3-SAT, Andy, Drogeon, Aeromind, Biomm, 3D Service, Marine technology
Rynek odbiorców jest szeroki, świadomość klientów wzrasta, popyt na specjalistyczne rozwiązania dronowe zaczyna dynamicznie rosnąć, maksymalny potencjał rynku na najbliższe 10 lat wydaje się bardzo duży ale jednoznaczna dynamika wzrostu jest trudna do oszacowania.

Aktualnie producenci sprzętu dronowego oferują rozwiązania w 3-obszarach:
 • produkty masowe
 • produkty pół specjalistyczne
 • customowe rozwiązania specjalistyczne na zamówienie

W branży konsumenckiej obecnie niekwestionowanym liderem jest firma DJI produkująca rozwiązania dla mas. Jednakże przy dużej bezwładności produkcji nie może skupiać się na rozwiązaniach średnioseryjnych, którymi właśnie zajmuje się Pelixar S.A.

Nasza lokalizacja na rynku dostawców Lotniczych Systemów Bezzałogowych jest porównując ją do motoryzacji, produkcją zabudowy specjalistycznej na bazie dostępnych lub własnych platform mobilnych. Przykładowo producenci pojazdów specjalistycznych to : więźniarka, samochód do przewozu pieniędzy, kamper. Ci producenci wykorzystują do tego platformy jezdne od pojazdów użytkowych takich jak Mercedes Sprinter czy VW Craftman. My natomiast produkujemy własne platformy latające, to pozwala nam tworzyć jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb klienta produkty specjalistyczne i mieć przewagę nad konkurencją która w większości oferuje sprzedaż jednostkową opartą na gotowych platformach np. DJI Matrice. W motoryzacji rodzajów takiej zabudowy specjalistycznej jest bardzo dużo.
Tak właśnie wygląda nasze umiejscowienie w rynku latających dronów. Wraz szybkim postępem technicznym, także szybko rośnie rynek usług specjalistycznych, to powoduje dalszy wzrost zapotrzebowania na sprzęt do realizacji takich usług. Z tego punktu widzenia przyszłość specjalistycznego rynku dronów wydaje się być bezpieczna i nieograniczona.

Pamiętajmy że drony to nie tylko urządzenia latające, są to też użytkowe specjalistyczne pojazdy i łodzie. W tym temacie także mamy duże doświadczenie i w przyszłości nie zamierzamy się na ten temat zamykać.

Jeśli chodzi o rynek komponentów do systemów bezzałogowych, to potencjał jego jest olbrzymi i w większości niezagospodarowany. W swojej ofercie mamy już pierwsze własne komponenty,to jest nasz drugi zaplanowany kierunek rozwoju (tzw. “drugi filar działalności”).
Dzięki wprowadzaniu na rynek specjalistycznych rozwiązań dronowych, pojawiają się wartościowe i wymierne korzyści takie jak:
 • szybsze wykonywanie zadań
 • oszczędności w wykonywanych usługach
 • mniejsze przestoje w przemyśle i infrastrukturze krytycznej
 • większe bezpieczeństwo inspektorów
 • mniejsze szkody środowiskowe
 • lepszy i mniej inwazyjny monitoring np przyrodniczy
 • większe bezpieczeństwo publiczne
 • lepsza kontrola upraw
 • lepsza analiza sytuacyjna w pracy strażaków i pograniczników
 • lepsze rozeznanie operacyjne dla Sztabów Kryzysowych

Dane obiektywne

Rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych na świecie jest niezwykle dynamiczny i może stać się jednym z ważniejszych segmentów gospodarki światowej, europejskiej i krajowej.

Wielkość globalnego i europejskiego rynku dronów według prognoz Białej Księgi Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych autorstwa Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Ministerstwa Infrastruktury wynosić ma 55,8 mln jednostek dronów cywilnych na światowym rynku w latach 2017 – 2026 , podczas gdy globalna wartość rynku dronów cywilnych w latach 2017 – 2026 wynosić ma 73,5 mld USD.

Szacuje się, że wśród dronów cywilnych, największy wzrost w ciągu dekady spodziewany jest w zastosowaniach komercyjnych z 0,79 mld USD w 2018 r. do ponad 6,5 mld USD w 2026 r.
Europejski rynek dronów cywilnych do 2026 r. ma sięgnąć 3,45 mld USD. Łącznie w ciągu dekady 2017–2026 to blisko 21 mld USD. Według SESAR (Single European Sky ATM Research), w 2050 r. nad Europą będzie unosić się 7,4 mln dronów, z czego ponad 50 tys. to bezzałogowce wykorzystywane przez służby publiczne, takie jak policja czy straż pożarna. Taka flota umożliwi skuteczniejsze lokalizowanie zagrożonych obywateli i ocenę zagrożeń w ramach ochrony cywilnej.
WYKRES 1. Estymowana wartość europejskiego rynku dronów w podziale na segmenty, 2017-2026 (mld USD)
Administracja publiczna Komercyjne Konsumenckie
WYKRES 2. Prognoza rozwoju europejskiego rynku dronów cywilnych 2017-2026
Liczba dronów (mln) Wartość (mln USD)
WYKRES 3. Estymowana wartość globalnego rynku dronów w podziale na segmenty, 2017-2026 (mld USD)
Administracja publiczna Komercyjne Konsumenckie
WYKRES 4. Prognoza rozwoju globalnego rynku dronów cywilnych 2017-2026
Liczba dronów (mln) Wartość (mln USD)
  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Teal Group Corporation (2017b.)

Dotychczasowe osiągnięcia

Konkursy i nagrody

Spółka może się pochwalić pierwszymi wygranymi w konkursach:
 • 23.03.2019 Pelixar S.A. zajęła I miejsce w finale EUCYS 2019 (EU Contest for Young Scientists) jako partner zespołu 3-SAT i projektu systemu HAMAV (High Altitiude Micro Air Vehicle) o nazwie "Ikar"
 • 27.03.2019 wygrana w konkursie Pomorskie Sztormy w kategorii "Młoda Firma Roku" kapituła konkursu w której skład wchodzi min. Marszałek Województwa Pomorskiego uznała naszą spółkę “Największą nadzieją pomorskiego biznesu”

Marketing

Jesteśmy młodym podmiotem ale tworzonym przez osoby z wielkim doświadczeniem branżowym, dzięki temu niemal od razu staliśmy się wiarygodną i rozpoznawalną marką. Skutkuje to:
 • częstymi artykułami w prasie i emisjami materiałów w różnych telewizjach
 • zaproszeniami i nominacjami w konkursach
 • zaproszeniami w roli prelegentów na najważniejsze konferencje i seminaria w Polsce gdzie poruszamy temat aktualnego stanu techniki w Lotniczych Systemach Bezzałogowych

Konferencje na które zaproszono Pelixar S.A.

14 grudzień 2018 - Konferencja COP24 w ramach CEDD (Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów) na ostatnim dniu Szczytu Klimatycznego w Katowicach
Tematem konferencji były możliwości wykorzystania systemów bezzałogowych do walki o poprawę jakości powietrza w aglomeracjach miejskich. Przedstawiliśmy swoje stanowisko w sprawie rozwoju metodyki pomiarów powietrza, które opracowaliśmy wspólnie z Politechniką Gdańską i UM Elbląg. Zaprezentowaliśmy nasz system Pelixar LMA do tworzenia numerycznych map smogu i predykcji zanieczyszczenia oraz dane pozyskane z wykonanego monitoringu lotniczego, zobrazowane w postaci przestrzennych map numerycznych zanieczyszczenia powietrza. Zarekomendowaliśmy również dalszy rozwój tej technologii w ramach kompetencji i możliwości CEDD.
22 styczeń 2019 - Międzynarodowa Konferencja IFAC na Politechnice Gdańskiej
Jedna z najbardziej prestiżowych konferencji naukowych R&D (projekty Badawczo Rozwojowe) dotycząca tematyki AI (sztuczna inteligencja) z zastosowaniem w obszarze robotyki i bezzałogowców (dronów). Uczestniczyliśmy tam jako partner projektu naukowego 3-Sat Ikar (dron pomiarowy i badawczy do lotów stratosferycznych) oraz jako współautor opracowania naukowego, które zostało zaprezentowane na konferencji.
5 Luty 2019 - Międzynarodowa konferencja dotycząca Trzeciej Rewolucji Technologicznej (rev3) we francuskim Lille
Poruszyliśmy temat lotniczego monitoringu atmosfery (Pelixar LMA), technologii opracowanej i wdrażanej przez Pelixar S.A. Temat smogu nie jest tylko problemem Polski ale również społeczności międzynarodowej. Przeprowadziliśmy szereg rozmów w sprawie wprowadzenia rozwiązania we Francji.
5 Luty 2019 - Konferencja prasowa w Ministerstwie Infrastruktury podczas której zaprezentowano opracowaną Białą Księgę w temacie sektora Lotnictwa Bezzałogowego
Temat konferencji to „Nowe otwarcie dla bezzałogowych statków powietrznych w Polsce – nowe regulacje i potencjał gospodarczy lotnictwa bezzałogowego. Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych”. Biała Księga to opracowanie przygotowane przez Polski Instytut Ekonomiczny i Ministerstwo Infrastruktury, które kompleksowo przedstawia rynek i sektor, jego dokonania i możliwości rozwoju. Są w nim zawarte liczby, przykłady, wyjaśnienia systemów i regulacje prawne. Pelixar S.A. został wyróżniony za system SAR i LMA.
12 Luty 2019 - Spotkanie Krajowej Rady ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury
Tematem spotkania były kwestie założeń programowych i możliwego wykorzystania Lotniczych Systemów Bezzałogowych dla realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020-2030. Uczestniczyli w nim przedstawiciele najważniejszych instytucji w Polsce związanych z transportem i ruchem drogowym oraz służbami ratowniczymi.
Przedstawiliśmy nasze propozycje w temacie, tj. analizy natężenia i rozkładu ruchu drogowego, zapobiegania i analizy wypadków drogowych, poszukiwania osób zaginionych, metod prowadzenia Dialogu Technicznego na bazie naszych doświadczeń z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR.
20 Luty 2019 - Seminarium w Ministerstwie Energii poświęcone możliwym zastosowaniom BSL w przemyśle energetycznym
Celem spotkania było stworzenie platformy komunikacji pomiędzy sektorem energetycznym a branżą BSL. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji związanych z sektorem energetycznym oraz lotnictwa bezzałogowego.
Zaprezentowaliśmy obecne i przyszłościowe rozwiązania dedykowane dla przemysłu energetycznego. min: aktualnie dostępne rozwiązania BSL, obszary wymiernych korzyści i oszczędności w zastosowaniu BSL, przykładowe zastosowania BSL, możliwości tworzenia programów pilotażowych i projektów B+R (Badawczo-Rozwojowych).
9 Marca 2019 - Konferencja "W kierunku spójnej Europy" w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
Temat konferencji - „W kierunku spójnej Europy. 15 lat integracji, 15 lat przyspieszonego rozwoju polskich miast".
Temat panelu - "Cel: zero emisji. Jak wykorzystać fundusze europejskie do poprawy jakości powietrza w miastach".
Temat naszej prezentacji - "Rozwiązania dla zrozumienia i walki ze zjawiskiem smogu".
13 Marca 2019 - Forum Nowoczesnej Produkcji. Industrytech w Warszawie
Konferencja służyła prezentacji innowacyjnych rozwiązań i wymiany doświadczeń, udział wzięli przedstawiciele sektorów m.in. przemysłu, transportu, logistyki oraz dostawców rozwiązań technologicznych.
Tematem naszej eksperckiej prezentacji był temat “Korzyści z wprowadzania Bezzałogowych Systemów Lotniczych w nowoczesnej produkcji.

Pelixar S.A. zespół branżowych ekspertów

 • przy tworzeniu prawa lotniczego z ramienia ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego)
 • przy tworzeniu wytycznych do wymogów bezpieczeństwa BSP poruszających się w zautomatyzowanym ruchu U-Space
 • w CEDD podczas pracy w “Zespołach ds. Standaryzacji” komórek zadaniowych DronLab
 • przy tworzeniu procedur poszukiwawczo ratowniczych

Dodatkowe korzyści z inwestycji

Oferujemy dodatkowe walory materialne i niematerialne za nabycie akcji spółki i zostanie współwłaścicielem firmy.

Podstawowe (od 1 akcji):

 • certyfikat zakupu akcji
 • zaproszenie do Rady Nadzorczej spółki dla akcjonariusza który zakupi największą ilość akcji
 • realny wpływ na rozwój Polskiego bezzałogowego lotnictwa i pozycji Polski na świecie

Dodatkowe:

OD 10 AKCJI
Komplet składający się 3 naklejek:
"Wspieram polskie lotnictwo bezzałogowe",
"Drony są wszędzie",
"Future is now".
OD 30 AKCJI
Komplet składający się 3 naklejek magnetycznych:
"Wspieram polskie lotnictwo bezzałogowe",
"Drony są wszędzie",
"Future is now".
OD 50 AKCJI
Zniżka 20% na kursy dronowe do uprawnienia UAVO.
OD 70 AKCJI
Zniżka 30% na zakup czujnika MMA (Mobilny Monitoring Atmosfery).

Cele inwestycyjne i przyszłość

Pozyskane środki planujemy przeznaczyć przede wszystkim na produkcję i sprzedaż. W tym celu planunjemy:

 • rozwinąć dział sprzedaży
 • zwiększyć wydajność produkcji
 • rozpocząć średnioseryjna produkcję 3 w pełni funkcjonalnych, wdrożonych prototypów
 • dopracować “boxing” sprzedawanych rozwiązań
 • dodać dronom zaplanowane nowe funkcjonalności, aby dalej zwiększać przewagę konkurencyjną oferowanych produktów
 • zbudować początkowy stock sprzedażowy - wymagane przez naszych partnerów handlowych oferujących specjalistyczne urządzenia na rynku międzynarodowym
 • dodać do strony konfigurator zakupu drona lub systemu wraz z akcesoriami (rozwiązanie unikalne w tym rynku)
 • opracować produktowe prezentacje, instrukcje i tutoriale
 • stworzyć wersje demonstracyjne w najwyższej konfiguracji na potrzeby marketingu, demonstracji u klienta i targów

Planowane rozdysponowanie pozyskanych środków z emisji w perspektywie najbliższych 12 miesięcy (wartości w zaokrągleniu):

25% rozwój 3 systemów dronowych
15% środki do produkcji średnioseryjnej
15% kampanie sprzedażowe, marketing i PR
20% działalność operacyjna
15% rezerwa celowa
10% rozwój 4 nowych komponentów do systemów dronowych

Planowane pozostałe finansowanie

1. 10% akcji na sprzedaż w trybie zamkniętym na preferencyjnych warunkach, których dyspozytariuszem jest dwóch założycieli, przeznaczone dla *inwestora strategicznego który wniesie do spółki kontakty sprzedażowe lub technologiczny know-how, z przeznaczeniem na:
- zaplanowanego na lato rozpoczęcia wspólnego przedsięwzięcia w kooperacji z APS (Advanced Protection Systems) i Servo Code.
lub
- kolejne projekty R&D w kolejce.
* pierwszą rundę rozmowów zaplanowano na kwiecień 2019r
2. Dotacja na projekt B+R (Badawczo-Rozwojowa) Pelixar a-SAR. Parametry dotacji:
 • złożona w pierwszym kwartale 2019
 • wniosek napisany przez Grantera sp. z o.o. która ma 90,91% wskaźnik pozyskanych dotacji
 • 01.2020 start projektu dotacyjnego
 • 12.miesięcy czas trwania dotacji
 • 1,2mln zł netto kwota wnioskowanej dotacji, w zaokrągleniu
3. Dochód pochodzący ze sprzedaży i rozwoju organicznego. W przeciągu niespełna pół roku zdołaliśmy opracować trzy zupełnie nowe rozwiązania prototypowe w postaci kompletnych systemów dronowych, które jako pierwsze z zaplanowanych produktów zostały wybrane do skalowania. Na każdego z nich znaleźliśmy klienta referencyjnego który zobowiązał się wesprzeć nas w rozwoju systemu, są to podmioty:
 • dron Pelixar LMA (Lotniczy Monitoring Atmosfery) > do Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta Elbląg
 • dron Pelixar LSI (Lotniczy System Inspekcyjny) > do Akademii Morskiej w Szczecinie
 • dron Pelixar SAR (Search and Rescue) > do jednej z Pomorskich jednostek WOPR
Kolejnym krokiem jest modyfikacja tych systemów do poziomu umożliwiającego produkcję średnioseryjną i automatyzacja procesu sprzedaży. Prace w tym obszarze zostały właśnie rozpoczęte. To jest zaplanowane źródło przychodu dla rozwoju organicznego.
4. Emisja akcji na NewConnect, planowane jest:
 • 10% rozwodnienie akcjonariatu
 • I.kwartał 2022 termin emisji akcji
 • pełne wyjście z oferta sprzedażową za granicę i pozyskanie dystrybutorów w innych krajach
5. Dotacja dla najlepiej rokującego systemu spośród prowadzonych projektów B+R:
 • II.kwartał 2020 złożenie wniosku dotacyjnego
 • I lub II.kwartał 2021 start prac w projekcie

Strategie wyjścia z inwestycji dla inwestora

Planujemy wejście na rynek New Connect z początkiem 2022 roku. To umożliwi akcjonariuszom sprzedaż nabytych akcji w obiegu otwartym, po aktualnej wycenie rynkowej.
Bierzemy również pod uwagę możliwość wcześniejszego wykupu akcji przez założycieli spółki.
W międzyczasie, akcje spółki nabyte podczas emisji, akcjonariusz może zbywać bez ograniczeń wg. własnego uznania i wyceny.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wyceny spółek na wczesnym etapie rozwoju tworzone są przede wszystkim w oparciu o ocenę potencjału rynku i spółki oraz doświadczenie i kompetencje zespołu. Jesteśmy młodą spółką, ale posiadamy już wdrożone u klientów produkty prototypowe, są to innowacyjne rozwiązania posiadające unikalne funkcjonalności które dają nam przewagę konkurencyjną w jednej z najszybciej rozwijających się branż produkcji i usług.
Planujemy wejście na rynek New Connect na początku 2022 roku. To umożliwi sprzedaż nabytych akcji w obiegu otwartym po aktualnej wycenie. Bierzemy również pod uwagę wcześniejszy wykup akcji przez założycieli spółki.
Tak oczywiście, wypłatę pierwszych dywidend planujemy na rok 2022, jednak w pierwszych dwóch latach będziemy przekonywali akcjonariuszy do dalszych inwestycji w projekty R&D (Research & Development) finansowanych ze środków własnych jak i z dotacji sektorowych, co w konsekwencji przełoży się wzrost konkurencyjności i zyski spółki a zatem wyższą jej wycenę podczas debiutu na giełdzie.
Posiadamy niezbędne maszyny i urządzenia do produkcji jednostkowej, więc spowoduje to jedynie ograniczenia w zaplanowanych projektach R&D i spowolnienie w wejściu z ofertą na rynek globalny. Dalszy rozwój będziemy prowadzić organicznie z bieżącej działalności i przychodów. Wtedy rozważymy sprzedaż 10-20% udziałów do funduszy opartych o środki z PFR (Polski Fundusz Rozwoju). Dalsze projekty Badawczo-Rozwojowe w większym stopniu realizować będziemy z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub podobnych.
Tak, akcje nabyte podczas emisji można odsprzedawać dalej wg własnego uznania i własnej wyceny.
Nie, posiadanie akcji nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. Akcjonariusz ma za to prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zwoływane jest raz w roku.
Tak – do tej pory wiele spółek przeprowadziło tego typu akcję. Ważną informacją jest to, że akcja jest zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego.