Niniejsza strona internetowa należy do spółki Pelixar S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
 • 599 994 PLN zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 227 inwestorów
 • 599 994 PLN kwota zbiórki
 • 10 % procent oferowany
 • 54 PLN cena akcji
 • 11 111 liczba akcji
 • 25.04.2019 data zakończenia
 • 59 994 PLN próg powodzenia emisji

Inwestorzy


Powrót do strony projektu